KOMORNIK – ŚCIEŻKA DO WYMARZONEJ KARIERY

KOMORNIK – ŚCIEŻKA DO WYMARZONEJ KARIERY

Komornik. Wiele osób na pewno zna lub słyszało to pojęcie. Ale czy wszyscy wiedzą jaką pracę wykonują i jak ciężko zdobyć ten zawód? To ogrom pracy, wiele wyrzeczeń, a przede wszystkim długa ścieżka do osiągnięcia wymarzonej kariery. Komornik musi być człowiekiem o silnych cechach charakteru oraz mocnej psychice .  Kancelaria – Komornik Gdańsk to miejsce, gdzie wiele młodych, dokształcających się ludzi odbywa dwuletnie praktyki. Zazwyczaj ich upór i dążenie do celu powoduje, że zostają komornika na najwyższym poziomie.

Komornik to osoba, która wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych. Na pewno większość z was wie, że rozpoczęcie warunkiem rozpoczęcia procesu egzekucyjnego jest wyrok sądu lub akt notarialny. W zależności od charakteru sprawy komornik decyduje o sposobie odzyskania należności. Może to być uzgodnienie z dłużnikiem, aby pomniejszono miesięczne opłaty ratalne bądź zajęczcie nieruchomości. Jeśli dłużnik nie ureguluje długu, pomimo zmniejszenia rat i rozłożenia ich na mniejsze sumy wtedy komornik wycenia wartość majątku ruchomego i nieruchomego, a następnie organizuje licytację – pieniądze z licytacji przeznaczane są dla wierzycieli.

obraz przedstawia atrybytu komornika w tle widac dom jednorodzinny

Aby zostać komornikiem trzeba ukończyć studia prawnicze lub ekonomiczne, co wcale nie jest taką łatwą sprawą. Następnie należy zdać egzamin i skierować się na praktykę komorniczą. Praktyka taka może trwać do dwóch lat. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komornika oraz zdaniu egzaminu państwowego Sąd Wojewódzki może zatrzymać praktykanta na etacie sądowym lub przydzielić mu rewir i zatrudnić na stanowisku komornika sądowego. Osoby, które skończyły aplikację sędziowską są zwolnione z egzaminu państwowego.

Jak widać droga do ścieżki kariery komornika nie jest prosta. Potrzeba wielu lat nauki i ogromu pracy, aby zdobyć wykształcenie komornicze. Niestety praca po ukończeniu edukacji nie jest gwarantowana, na stanowisko komornika możemy czekać do czasu, aż zwolni się poprzednie stanowisko.

Aby być dobrym komornikiem musi być samodzielny oraz musi posiadać zdolność podejmowania działań z własnej inicjatywy. Umiejętność postępowania z ludźmi może zapewnić spłatę niektórych długów. Komornik musi szybko podejmować trudne decyzje, musi posiadać dużą odporność emocjonalną, gdyż dla niektórych osób będzie postrzegany jako wróg. Komornik musi potrafić panować nad własnymi emocjami i radzić sobie ze stresem.

Komornik ,musi być osobą twardą, nieustępującą, potrafiącą i radzącą sobie w trudnych rozmowach międzypersonalnych.

Praca komornika jest wymagają i trudna. Jednak znajduje swoich zwolenników wśród ambitnych i zdolnych osób.