Nowa inwestycja? Okaż się odpowiednimi dokumentami!

Nowa inwestycja? Okaż się odpowiednimi dokumentami!

Zanieczyszczenie powietrza jest ostatnio najbardziej poruszanym tematem na świecie. Coraz częściej słyszymy o nowych ustawach i przepisach dotyczących ochrony środowiska. Jest to spowodowane ogromnym zanieczyszczeniem jakie występuje na świecie. Przyczyną wielkich zanieczyszczeń jest palenie węglem, spalanie paliw przez auta, czy wydzielanie gazów ulatniających się do atmosfery przez wielkie fabryki. Smog jest poważnym problemem nie tylko w Chinach czy Rosji, ale również w Polsce. Aktualnie wprowadzane są ustawy, które przyczyniają się do ograniczenia używania plastikowych przedmiotów, zmniejszenia transmisji wydzielanych gazów, które trafiają do atmosfery, coraz bardziej popularne są samochody hybrydowe, które mają zasilanie na prąd.

Decyzja środowiskowa Poznań – obowiązkiem każdego, kto chce zrealizować inwestycję, która może mieć wpływ na środowisko lub zdrowie ludzi.

Decyzja środowiskowa wskazuje sposób w jaki należy wykonać inwestycję, aby najmniej pogarszała stan środowiska. Jest ona niezbędna dla inwestycji, które mocno kwalifikują się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja ta pozwala na ustalenie warunków zabudowy, czy też uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli planowana inwestycja, która planujesz znajduje się w zestawieniu to musisz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie musisz uzyskać decyzji środowiskowej, jeśli wyłącznym celem przedsięwzięcia jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub prowadzenie działań ratowniczych i zapewniających bezpieczeństwo cywilne w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności.

widok fabryki z wielkimi kominami z ktorych ulatnia sie dym

Pozwolenie na emisje Poznań – podstawowe informacje

Pozwolenia na emisję powinny wykazać przedsiębiorstwa, które korzystają z instalacji emitujących do powietrza rozmaitych substancji. Instalacjami takimi jest między innymi kocioł grzewczy, suszarnia czy chlewnia. Jeśli emisja odbywa się w sposób zorganizowany, czyli przez komin lub przy pomocy wentylacji mechanicznej, wprowadzanie substancji do powietrza z tych instalacji z reguły wymaga pozwolenia. W przypadku instalacji nowo zbudowanej lub przebudowanej należy uzyskać pozwolenie przez oddaniem instalacji do użytkowania. Sprawę można załatwić w starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowski, regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska oraz w urzędzie dzielnicowym miasta Warszawa.

auto z ktorego wydoby sie klab dymu