Piękno kulturalne zabytków zadbanych

Piękno kulturalne zabytków zadbanych

Budownictwo, architektura, która powstała za czasów naszych przodków, istnieje w większości przypadków do dnia dzisiejszego. Niektóre obiekty zostały zniszczone podczas różnorodnych zdarzeń historycznych, a ich rekonstrukcja była niemożliwa. Budowle, które pozostały, wymagają w przenośnym rozumieniu opieki. Spora część obiektów z dawnych czasów wpisała się w historię jako zabytki.

Zabytki – zachowane wzorce kulturowe

Czym jest zabytek? Jest to wytwór działalności człowieka żyjącego w minionej epoce. Posiada wartość historyczną, nauką, artystyczną. Wyznacza pewne wzorce kulturowe. Nie istnieje ściśle określona bariera czasowa, która określa, co jest zabytkiem, a co nim nie jest. Nie musi to być coś starego czy bardzo cennego.

Zabytki to świadectwa minionych epok kulturowych.

Rodzaje zabytków

Zabytki zostały podzielone na trzy główne grupy:

  • zabytki nieruchome – nieruchomości albo zespoły nieruchomości, ale także parki, krajobrazy kulturowe, cmentarze, zespoły budowlane oraz inne miejsca warte upamiętnienia
  • zabytki ruchome – rzeczy ruchome, przedmioty
  • zabytki archeologiczne – są to zarówno zabytki nieruchome, jak i zabytki ruchome

Rożnorodność zabytkowa na przykładzie miasta z lotu ptaka.

Konkurs „Zabytek zadbany

Co roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nadzorem Generalnego Konserwatora Zabytków ogłaszany jest konkurs na „Zabytek zadbany”. Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy, zarządców zabytków, które są wpisane do rejestru zabytków. Celem konkursu jest rozpowszechnienie idei opieki nad zabytkami oraz przekazanie pozytywnych wzorców, które są przydatne podczas właściwego utrzymania i zagospodarowania zabytkowych obiektów. Konkurs „Zabytek zadbany” służy także celom edukacyjnym, ponieważ ma przekazać wiedzę na temat tego, jak postępować z zabytkami, jak przeprowadzać wszelkie remonty, jak je użytkować na co dzień.

Konkurs „Zabytek zadbany” jest podzielony na poszczególne kategorie:

  • Obiekty architektury i budownictwa drewnianego
  • Obiekty architektury przemysłowej i budownictwa inżynieryjnego
  • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu
  • Adaptacja obiektów zabytkowych
  • Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i opieka nad zabytkami

Opieka na zabytkami zadbanymi.

Obiekty zabytkowe wyznaczają pewne wzorce kulturowe. Zabytki powinny być traktowane należycie, z dbałością o każdy element. Zabytki to idealne odzwierciedlenie czasów minionych epok. Wskazują one na to, jakie panowały zwyczaje, normy, obyczaje związane z architekturą i budownictwem. Tworzą nieodłączony element historii kraju.