Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – pomoc dla firm w kryzysie

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – pomoc dla firm w kryzysie

Utrata płynności finansowej może zdarzyć się każdej firmie. Wpłynąć na to może wiele czynników. Każdy przedsiębiorca walczy o uzyskanie płynności finansowej oraz o uniknięcie upadłości. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu. Warto dowiedzieć się czym jest restrukturyzacja oraz dlaczego warto z niej skorzystać.

Restrukturyzacja firmy – szansą na wyjście z kryzysu

Egzekucja firmy oraz wkroczenie do niej komornika to moment, kiedy nie jest jeszcze za późno na wyjście z kryzysu. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to proces umożliwiający przedsiębiorcom wyjście z zadłużenia. Celem jest nie tylko doprowadzenie do trwałej poprawy wyników gospodarczych, ale również zwiększenie wartości rynkowej danej firmy czy też stworzenie podstaw konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego produktów. Restrukturyzacja to proces o charakterze naprawczym i rozwojowym.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

 

Przyczyny kryzysów w firmie

Wiele firm zmaga się z kryzysem. Wpływają na to czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne. Zewnętrzne dotyczą otoczenia przedsiębiorstwa. Zaliczamy do nich: globalny kryzys finansowy, konkurencja międzynarodowa, rozwój technologii, zmiany w prawodawstwie, oraz wprowadzanie nowych rozwiązać z zakresu finansów. Działania wewnętrzne dotyczą natomiast procesów, które zachodzą w firmie. Do przyczyn tych zaliczamy głównie wady systemu planowania i kontroli.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

 

Korzyści płynące z restrukturyzacji przedsiębiorstw

Restrukturyzacja przedsiębiorstw – główną korzyścią jest uniknięcie ogłoszenia upadłości na skutek zawarcia układu z wierzycielami. Korzystając z restrukturyzacji przedsiębiorcy mogą uchronić się przed wierzycielami. Możliwe jest wstrzymanie postępowań egzekucyjnych czy też uchylenie zajęcia rachunku bankowego. Ważne jest, że przedsiębiorstwo uzyskuje czas, który może wykorzystać na wprowadzenie ważnych dla istnienia i prawidłowego funkcjonowania firmy zmian. Jakie działania firma może podjąć podczas restrukturyzacji:

  • wprowadzenie zmian operacyjnych we firmie,
  • budowanie zaufania u kontrahentów,
  • optymalizacja zadłużenia i zatrudnienia,
  • pozyskanie nowych źródeł finansowania.